Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση :

  1. άγχους & ψυχοσωματικά συμπτώματα
  2. κρίσεων πανικού
  3. φοβιών
  4. χαμηλής αυτοεκτίμησης
  5. κατάθλιψης

Επιπλέον Υπηρεσίες

  • Κλινική αξιολόγηση ενδοοικογενιακής βίας & σεξουαλικής κακοποίησης
  • Ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας, νοημοσύνης
  • Συμβουλευτική οικογένειας & Ζεύγους